Buurtbemiddeling Den Helder

Hoe werkt Buurtbemiddeling

Soms maakt u een minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont. U ergert zich aan de harde geluiden van de buren, pesterijen, hinder van de kinderen of rondslingerend vuil. De irritaties beginnen vaak met een kleinigheid. Door er niet over te praten kan bij een volgende gebeurtenis de boosheid zo toenemen dat de burenrelatie ernstig wordt verstoord. De politie erbij halen levert vaak niet op wat buren zich wensen. Het lost misschien het conflict op, maar zorgt lang niet altijd voor een prettig contact met de buren. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen er samen met uw buren uit te komen.

Buurtbemiddeling helpt om de burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de ruziƫnde partijen onder begeleiding van de bemiddelaars zelf samen hun conflict oplossen. Dat gebeurt vaak op een neutrale plek. Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun problemen oplossen dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Zo is de kans groter dat een conflict blijvend is opgelost. Uiteraard hebben de bemiddelaars geheimhoudingsplicht.

Melding doen

Wilt u een beroep doen op buurtbemiddeling? Neem dan contact op via onderstaande gegevens. Vergeet niet uw contact gegevens en een goede beschrijving van het conflict op te geven.

Buurtbemiddeling Den Helder
Telefoon: 06-21623481
E-mail: info@buurtbemiddelingdenhelder.nl

Buurtbemiddeling Den Helder wordt uitgevoerd volgens de methode van het landelijk project Buurtbemiddeling van het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid)